Lewis číselná kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
Lewisovo číslo (Le) = α / Dc

Vyberte kalkulačku:
 
Tepelná difuzivita (alfa;) :
m/s2
Hmotnostní difuzivita (Dc) :
m/s2

Výsledek:

Jaké je Lewisovo číslo?

Lewisovo číslo je srovnáním relativní velikosti tepelné mezní vrstvy a koncentrační mezní vrstvy. Znamená to, že řekne, jak se bude kapalina chovat, pokud budeme mít konjugovanou hmotu a přenos tepla.

Lewisovo číslo je často popisováno jako “Le“ nebo “nle”. Je to poměr mezi tepelnou a hmotnostní difuzivitou. Nemá žádnou dimenzi, což znamená, že je bez jednotky.

Taková čísla nám mohou poskytnout pohodlný způsob, jak charakterizovat problémy, když existuje několik spřažených transportních mechanismů.

Vyhledávací kalkulačka
 
x