Antilogová kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
Antilog a (loga (x)) = x

Hodnota Antilog :
Antilogová základna :

Výsledek:

Antilog :
Co je Antilog? Anti znamená "Inverzní". Je to proces zvedání kmene na jeho základnu. Protože log je inverzní k exponentům a antilog je inverzí logaritmu, takže nakonec je antilog roven exponentu.
Vyhledávací kalkulačka
 
x