Kalkulačka příčné pevnosti

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

`M_T=[8×P×L]/[π × d^3]`
MT = příčná pevnost
P = mez pevnosti
L = Vzdálenost mezi ostřími nože, na kterých je vzorek podepřen
d = Průměrný průměr vzorku

Vstup:

Zlomová zátěž (P):
Průměrná vzdálenost (L):
Průměr (d):

Výsledek:

Příčná pevnost (MT):
Kalkulačka příčné síly

Příklad použití
Vstupní údaje: mez pevnosti je 5; průměrná vzdálenost je 2; průměr je 1, klikněte na "Vypočítat" zobrazíte výsledek.

Výsledek: Příčná pevnost je 25,4655.

Vyhledávací kalkulačka
 
x