Kalkulačka koeficientu difúze kapaliny

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

`D_[AB]=[7.4×10^-8×(Φ×M_B)^0.5×T]/[μ×V_A^0.6] `
DAB = Difúzní koeficient kapalné fáze
        (Difúzní koeficient rozpuštěné látky A v rozpouštědle B)
MB = Molekulová hmotnost rozpouštědla B
Φ = asociační faktor rozpouštědla B
T = Absolutní teplota
μ = Viskozita rozpouštědla B
VA = molární objem rozpuštěné látky A

Vstup:

Asociační faktor rozpouštědla B:
Molekulová hmotnost rozpouštědla B:
Absolutní teplota:
°K
Viskozita rozpouštědla B:
cP
Molový objem rozpuštěné látky A:
Cm3 /g-Mol

Výsledek:

Difúzní koeficient kapalné fáze:
Cm2 / S
Kalkulačka koeficientu difúze kapaliny

Difúzi lze definovat jako smíchání dvou nebo více látek nebo čistý pohyb látky z oblasti s vysokou koncentrací do oblasti s nízkou koncentrací.

Difuzní koeficient lze definovat jako faktor proporcionality představující množství látky difundující přes jednotkovou plochu přes jednotkový koncentrační gradient za jednotku času.

Byla navržena řada korelací pro predikci difúzního koeficientu pro binární směs rozpuštěné látky A v rozpouštědle B (např. propan v chlorbenzenu). Wilke-Changova metoda odhaduje tento koeficient pro zředěné roztoky.

Vyhledávací kalkulačka
 
x