Kalkulačka kovariance

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
Covx,y = ∑ (xi - x) (yi - y) / N-1

Soubor dat X :
Soubor dat Y :

Výsledek:

Co je kovariance? Kovariance ve statistice popisuje vztah mezi dvěma proměnnými nebo soubory dat, aby se zjistilo, zda změna jedné ovlivňuje druhou. Ale míra tohoto vztahu je nalezena korelací.
Vyhledávací kalkulačka
 
x