Strouhalova číselná kalkulačka

Zadejte hodnotu, vyberte jednotku a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.
`S_r=[f×L]/V`
Sr = Strouhalovo číslo      V = rychlost
L = Charakteristická délka      f = Frekvence

Vstup:

Charakteristická délka (L):
Frekvence (f):
Rychlost (v):

Výsledek:

Strouhalovo číslo (Sr):
Strouhalova číselná kalkulačka

Strouhalovo číslo je bezrozměrné číslo používané k popisu mechanismů oscilačního proudění. Je pojmenována po Vincenci Strouhalovi.

Strouhalovo číslo je důležité pro analýzu problémů s nestabilním, oscilujícím tokem. Strouhalovo číslo představuje poměr setrvačných sil v důsledku nestability proudění nebo místního zrychlení k setrvačným silám v důsledku změn rychlosti z jednoho bodu do druhého v poli proudění.

Vyhledávací kalkulačka
 
x