Prandtlova kalkulačka čísel

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.
P = ( η × Cp ) / λ
P = Prandtlovo číslo
Cp = Specifická tepelná kapacita
η= dynamická viskozita
λ = tepelná vodivost

Vstup:

Dynamická viskozita (η):
kgm-1s-1
Specifická tepelná kapacita (Cp):
Jkg-1K-1
Tepelná vodivost (λ):
Wm-1K-1

Výsledek:

Prandtlovo číslo (P):
Prandtlovo číslo Prandtlovo číslo (Pr) je bezrozměrný (tj. bezrozměrný) skalár v mechanice tekutin, pojmenovaný po německém mechanikovi Ludwigu Prandtlovi, který odráží interakci procesů přenosu energie a hybnosti v tekutinách, který hraje důležitou roli v termodynamických výpočtech.
Vyhledávací kalkulačka
 
x