Kalkulačka rychlosti zvuku

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Poměr měrných tepel (Y):
Tlak (P0):
Pa
Hustota (ρ):
kgm-3

Výsledek:

Rychlost zvuku:
Kalkulačka rychlosti zvuku Tato kalkulačka rychlosti zvuku určuje rychlost zvuku ve vzduchu.
Vyhledávací kalkulačka
 
x