Kalkulačka průměrného teplotního rozdílu protokolu

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

`LMTD=[(T_1-t_2)-(T_2-t_1)]/[I n[(T_1-t_2)]/[(T_2-t_1)]] `
T1 = vstupní teplota horkého proudu
T2 = výstupní teplota horkého proudu
t1 = vstupní teplota studeného proudu
t2 = výstupní teplota studeného proudu

Vstup:

Vstupní teplota horkého proudu (T1):
°F
Výstupní teplota horkého proudu (T2):
°F
Vstupní teplota studeného proudu (t1):
°F
Výstupní teplota studeného proudu (t2):
°F

Výsledek:

Zaznamenat střední teplotní rozdíl (LMTD):
°F
Kalkulačka průměrného teplotního rozdílu protokolu

Logarit střední teplotní rozdíl (LMTD) se používá k určení teplotní hnací síly pro přenos tepla v průtokových systémech. LMTD je logaritmický průměr teplotního rozdílu mezi horkým a studeným proudem na každém konci výměníku.

Tato kalkulačka se používá k výpočtu LMTD pro paralelní proudění (tj. kde horký proud, kapalina nebo plyn, jde řekněme zleva doprava a studený proud také).

Čím větší je LMTD, tím více tepla se přenáší. Použití LMTD vyplývá přímo z analýzy výměníku tepla s konstantním průtokem a tepelnými vlastnostmi kapaliny.

Vyhledávací kalkulačka
 
x