Kalkulačka Wheatstone Bridge

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.


` R_x=[R_b×R_c]/R_a `
`V_b=V_i n×(R_x/[R_x+R_c]-R_b/[R_b+R_a])`

Vstup:

Vstupní napětí Vin:
V
Odpor Ra:
ohms
Odpor Rb:
ohms
Odpor Rc:
ohms

Výsledek:

Odpor Rx:

ohms
Napětí můstku Vb:

V

Kalkulačka Wheatstone Bridge

Wheatstoneův můstek je měřicí přístroj vynalezený Samuelem Hunterem Christiem v roce 1833 a vylepšený a popularizovaný Sirem Charlesem Wheatstonem v roce 1843.

Wheatstoneův můstek je elektrický můstkový obvod používaný k měření odporu.

Síť Wheatstoneova můstku se skládá ze čtyř vzájemně propojených odporů Ra, Rb, Rc a Rx. Pokud je poměr dvou odporů Rb / Ra roven poměru dvou Rx / Rc, pak bude napětí na můstku Vb nulové.

I dnes je široce používán v celém průmyslu.

Vyhledávací kalkulačka
 
x