Kalkulačka rovnic Souders-Brown

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

V= K × √ ( pL-pV ) / pV
V = Maximální povolená rychlost páry
K = Faktor rychlosti páry
pL = hustota kapaliny
pV = hustota páry

Vstup:

Hustota kapaliny (pL):
Kg / M3
Hustota par (pV):
Kg / m3
Faktor rychlosti páry (K):
m / s

Výsledek:

Maximální povolená rychlost páry:
m / s
Kalkulačka rovnic Souders-Brown

Soudersova-Brownova rovnice byla nástrojem pro získání maximální povolené rychlosti páry v separačních nádobách pára-kapalina.

Odlučovač pára-kapalina (neboli vyřazovací buben) je nádoba, do které se přivádí směs kapaliny a páry (nebo záblesková kapalina) a kde se kapalina odděluje gravitací a padá na dno nádoby (usazování) a je stažena. Pára se pohybuje navrženou rychlostí, která minimalizuje strhávání jakýchkoli kapiček kapaliny v páře při výstupu z horní části nádoby.

Velikost bubnu separátoru pára-kapalina by měla být dána předpokládaným průtokem páry a kapaliny z procesní nádoby. Zde implementovaná metodika dimenzování zahrnuje použití korelací pro faktory maximální rychlosti páry, Souders & Co. Brownova rovnice ve spojení s rázovou kapacitou kapaliny, jak je popsáno v Coker.

Vyhledávací kalkulačka
 
x