Kalkulačka jarní potenciální energie

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

Jarní konstanta:
Komprese:
Jednotka:
Minimální:
Maximum:

Výsledek:

Potenciální energie:
jouly
Elastická potenciální energie pružiny

Elastická potenciální energie je generována v důsledku pružné interakce mezi různými částmi objektu, když se elasticky deformuje. Jeho velikost se liší podle relativní polohy jeho částí.

Elastická potenciální energie je generována v důsledku pružné interakce mezi různými částmi objektu, když se elasticky deformuje. Jeho velikost se liší podle vzájemné polohy jeho částí. Různé části předmětu, které procházejí elastickou deformací, mají také potenciální energii v důsledku elastické interakce. Tato potenciální energie se nazývá elastická potenciální energie. Čím větší je deformace téhož pružného předmětu v určitém rozsahu, tím má elastickou potenciální energii a naopak. Potenciální energie, kterou má objekt v důsledku elastické deformace a interakce elastických sil mezi různými částmi, se nazývá "elastická potenciální energie". Také se nazývá "energie elastické deformace"; ve strojírenství. Například stlačený plyn, ohnutý oblouk, pevně vinutá pružina a natažená nebo stlačená pružina mají všechny elastickou potenciální energii.

Vyhledávací kalkulačka
 
x