Kuželová kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
Volume = (1/3) πr2h

Poloměr (r) :
Výška (h) :

Výsledek:

Šikmá výška(l) kužele
[ Sqrt(r² + v²) ] :
Objem kužele
[ (1/3)πr²h ] :
Zakřivená plocha povrchu (CSA) kužele
[ πrl ] :
Celková plocha (TSA) kužele
[ πr(l+r) ] :
Co je to kužel? Kužel je trojrozměrný objekt se základnou, která je kruhová a vypadá jako těleso. Z jednoho konce na druhý se zmenšuje, dokud nedosáhne svého vrcholu. K jeho vytvoření se kolem jedné ze stran kužele používá pravoúhlý trojúhelník.
Kuželový kalkulátor se používá ke zjištění objemu a výšky sklonu kužele. Tato kalkulačka také vypočítá celkový povrch kužele a také jeho zakřivený povrch.
Vyhledávací kalkulačka
 
x