Gay-Lussacův zákon kalkulačka

Klikněte na Vypočítat objem nebo Vypočítat teplotu, kterou chcete vypočítat.

P × 1/T = konstanta
P1 / T1 = P2 / T2
P1= Tlak 1
T1= Teplota 1
P2= Tlak 2
T2= Teplota 2

or

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

:

:

:

Výsledek:

:

Co je Gay-Lussacův zákon?

Gay-Lussacův zákon je pojmenován po francouzském chemikovi Josephu Louisi Gay-Lussacovi.

Gay-Lussac zkoumal vztah mezi tlakem plynu a jeho teplotou.

Gay-Lussacův zákon říká, že: Při konstantním objemu je tlak vzorku plynu přímo úměrný teplotě.

Příkladem aplikace Gay-Lussac je autokláv.

Vyhledávací kalkulačka
 
x