Avogadroova číselná kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
N = (Z * M)(D * V)

Počet atomů v buňce krystalové jednotky (Z) :
g/mole
Průměrná atomová hmotnost (M) :
Hustota (D) :
g/cm3
Hlasitost (V) :
cm3

Výsledek:

Jaké je Avogadro číslo? Avogadroovo číslo je definováno jako počet elementárních částic (molekul, atomů, sloučenin atd.) na mol látky.
Avogadro číselná kalkulačka počítá, kolik jednotek něčeho je přítomno v jednom molu této látky.
K výpočtu výsledku používá základní vzorec. Rovnice zahrnuje objem, hustotu, atomovou hmotnost látky a atomové číslo (Z).
Vyhledávací kalkulačka
 
x