Převodník síly elektrického pole

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte Jednotka :
 
Poplatek (e) :

Výsledek:

Abvolt/centimeter :
Kilovolt/centimeter :
Microvolt/meter :
Millivolt/meter :
Statvolt/centimeter :
Statvolt/inch :
Volt/centimeter :
Volt/inch :
Volt/meter :
Co je síla elektrického pole? Na odrazném rozhraní dosahuje amplituda elektrického pole svého maxima při kritickém úhlu a nulové při dopadu na pastvu. V této studii jsou uvedeny teoretické vzorce pro amplitudy elektrického pole na povrchu, které závisí jak na polarizaci, tak na úhlu dopadu.
Vyhledávací kalkulačka
 
x