Převodník tlaku

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte hodnotu :
Převést z:
 
Převést na:
 

Výsledek:
---
---

Co je to převodník tlaku? Základní pojem ve fyzice se týká síly vyvíjené na jednotku plochy na povrchu. je definována jako poměr síly působící kolmo k povrchu k rozsahu, na který je síla rozložena.
Je to míra rozložení síly v dané oblasti. Standardní jednotkou tlaku v mezinárodní soustavě jednotek (SI) je pascal (Pa), který je definován jako jeden newton na metr čtvereční (N/m²).
Vyhledávací kalkulačka
 
x