Reynoldsova kalkulačka čísel

Zadejte alespoň tři hodnoty a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

Průměr trubky:
feet
Specifická hmotnost látky:
lb/ft
Viskozita látky:
centipoise
Rychlost:
ft/sec

Výsledek:

Reynoldsovo číslo:
Reynoldsova kalkulačka čísel Podle definice Reynoldsova čísla existuje Re=ρv^2/(ηv/l), je vidět, že čitatel výše uvedeného vzorce představuje hybnost tekutiny procházející jednotkovou plochou za jednotku času, tzn. velikost setrvačné síly tekutiny; a v/ ve jmenovateli l představuje gradient rychlosti, takže Reynoldsovo číslo odráží poměr setrvačné síly k viskózní síle částice tekutiny. Stav proudění tekutiny lze posoudit výpočtem Reynoldsova čísla, které je velmi důležité pro výpočet odporu na cestě a součinitele prostupu tepla.
Vyhledávací kalkulačka
 
x