Kalkulačka náhod

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
fc =[√(3)c2 / π*d] * [√(ρ/Y)]

Rychlost zvuku :
m/s-1
Tloušťka panelu :
m
Hustota panelu :
kg/m-3
Youngův modul :
Nm-2

Výsledek:

Kritická frekvence :
Jaké jsou kritické frekvence? Ke kritickým frekvencím dochází, když jsou dvě nebo více frekvencí blízko u sebe, aby vytvořily vnímatelný tón, a jsou slyšet v proměnách hlasitosti nebo výšky zvuku.
Koincidenční kalkulačka se používá k výpočtu pravděpodobnosti výskytu dvou nebo více událostí zjištěním jejich kritických frekvencí.
Vyhledávací kalkulačka
 
x