Pi kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Číslice pí :

Výsledek:

π s číslicemi:
co je Pi? Pi je matematická konstanta, která představuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Je to iracionální číslo, což znamená, že jej nelze vyjádřit jako konečné desetinné číslo nebo zlomek. Pi se přibližně rovná 3,14159, ale jeho desetinná reprezentace sahá nekonečně bez opakování.
Kalkulačka Pi se používá k nalezení číslic "čísla Pi".
Vyhledávací kalkulačka
 
x