Kombinovaná kalkulačka zákona o plynu

Klikněte na Vypočítat objem nebo Vypočítat teplotu, kterou chcete vypočítat.

( P × V ) / T = Constant
( P1 × V1 ) / T1 = ( P2 × V2 ) / T2
P1= Tlak 1
V1= Objem 1
T1= Teplota 1
P2= Tlak 2
V2= Objem 2
T2= Teplota 2

or
or

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

:

:

:

:

:

Výsledek:

:

Kombinovaná kalkulačka zákona o plynu

Combined Gas Law je plynový zákon, který kombinuje Charlesův zákon, Boyleův zákon a Gay-Lussacův zákon.

Karlesův zákon říká, že objem a teplota jsou přímo úměrné sobě, zatímco tlak je udržován konstantní. Boyleův zákon tvrdí, že tlak a objem jsou při pevné teplotě vzájemně nepřímo úměrné. Nakonec Gay-Lussacův zákon zavádí přímou úměrnost mezi teplotou a tlakem při konstantním objemu. Vzájemná závislost těchto proměnných je znázorněna v zákoně o kombinovaném plynu.

Kombinovaný zákon o plynech říká, že: Poměr mezi tlakově-objemovou konstantou a teplotou systému zůstává konstantní.

Vyhledávací kalkulačka
 
x