Reynoldsova kalkulačka čísel

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Hustota (ρ) :
kg/m3
rychlost (V) :
m/s
Charakteristická délka (I) :
m
Viskozita (μ) :
Ns/m2

Výsledek:

Jaké je Reynoldovo číslo?  Reynoldovo číslo je veličina, která identifikuje povahu toku. Koncept je pojmenován po Osborne Reynoldsovi, významném britském inženýrovi a fyzikovi.
Poznejte typ proudění kapaliny pomocí kalkulačky Reynoldsových čísel. Může změnit své rozhraní a najít jakékoli neznámé množství vzorce.
Vyhledávací kalkulačka
 
x