Kalkulačka procent chyb

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Přibližná/naměřená hodnota :
Přesná/skutečná hodnota :

Výsledek:

Chyba v procentech :
Procentní chyba není absolutní :
Absolutní chyba :
Jaká je procentuální chyba? Procentní chyba je způsob, jak vyjádřit nesoulad mezi pozorovanou hodnotou a skutečnou nebo očekávanou hodnotou. Často se používá k hodnocení přesnosti měření nebo správnosti výpočtu. Procentní chyba může být kladná nebo záporná v závislosti na tom, zda je pozorovaná hodnota větší nebo menší než očekávaná hodnota.
Kalkulátor procentuální chyby se používá k výpočtu relativní chyby mezi skutečnou hodnotou a přibližnou hodnotou zjištěnou při měření.
Vyhledávací kalkulačka
 
x