Schmidt číselná kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Kinematická viskozita (Sc):
m2/s
Hmotnostní difuzivita (v):
m2/s

Výsledek:

Co je Schmidtovo číslo? Představuje poměr difúze hybnosti k difúzi hmoty v tekutině. Navíc nemá žádný rozměr a je označen jako “Sc
Vyhledávací kalkulačka
 
x