Kalkulačka aperturní antény

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
Eθ = [ ( j*k*a2*E0*e-jkr ) / r ] * Sinφ [ ( J1*k*a*Sinθ) / k*a*Sinθ ]
Eφ = [ ( j*k*a2*E0*e-jkr ) / r ] *(Cosθ*Cosφ) [(J1*k*a*Sinθ) / k*a*Sinθ]

Magnetický proud :
Poloviční délka antény :
Vlnová délka :
Poloměr :
Délka osy Z :
Úhel souřadnic :

Výsledek:

Dipólový proud :
Elektrická vlna :
Magnetická vlna :
Průměrná hustota vyzařovaného výkonu :
Co je to clona antény? Apertura antény označuje efektivní plochu antény, která zachycuje příchozí elektromagnetické vlny. Je to kritický parametr při určování celkového výkonu antény, protože přímo ovlivňuje sílu přijímaného signálu a schopnost antény vysílat a přijímat signály.
Antenna Aperture Calculator je užitečný nástroj navržený tak, aby vám pomohl určit efektivní plochu magnetické smyčkové antény. Tento nástroj bere v úvahu různé parametry, jako je magnetický proud, poloviční délka antény, vlnová délka, poloměr, délka osy Z a úhel souřadnic.
Vyhledávací kalkulačka
 
x