Kalkulačka Charles Law

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
T2 = V2 x T1 / V1

Vyberte kalkulačku:
 
Počáteční objem: (Vi) :
L
Počáteční teplota: (Vt) :
K
Konečný svazek: (Vf) :
L

Výsledek:

Jaký je Karlův zákon? Charlesův zákon je výrok, že objem zabraný pevným množstvím plynu je přímo úměrný jeho absolutní teplotě, pokud tlak zůstává konstantní.
Kalkulačka Charlesova zákona se používá k nalezení počátečního a konečného objemu a počáteční a konečné teploty ideálního plynu. Tento nástroj vypočítá chybějící hodnoty vzorce Karlova zákona.
Vyhledávací kalkulačka
 
x