Kalkulačka dipólové antény

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
Aktuální (I) = Im Sin (β(L - |z|) )

Magnetický proud :
Im
Poloviční délka antény :
L
Vlnová délka :
λ
Poloměr :
r
Délka osy Z :
z
Úhel souřadnic :
θ

Výsledek:

Dipólový proud :
Elektrická vlna :
Magnetická vlna :
Průměrná hustota vyzařovaného výkonu :
Co je to dipólová anténa? Dipólová anténa je jednoduchý a široce používaný typ rádiové antény, která je v podstatě přímým elektrickým vodičem o délce poloviny vlnové délky.
Typicky je uprostřed rozdělen izolační mezerou, kde je připojeno přívodní potrubí. Při použití radiofrekvenčního proudu vyzařuje rádiové vlny do okolního prostoru.
Nejjednodušší formou dipólové antény je půlvlnný dipól, ve kterém je každý z dvouprutových prvků dlouhý jednu čtvrtinu vlnové délky. Tato konstrukce vytváří všesměrový vyzařovací diagram v rovině kolmé k anténě s nulovým vyzařováním podél osy antény.
Vyhledávací kalkulačka
 
x