Kalkulačka druhého Newtonova zákona

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
F = ma

Vyberte kalkulačku:
 
Hmotnost (m) :
kg
Zrychlení (a) :
m/s2

Výsledek:

Jaký je druhý Newtonův zákon? Podle druhého Newtonova zákona pohybu je zrychlení objektu přímo úměrné čisté síle, která na něj působí, a nepřímo úměrné jeho hmotnosti.
Vyhledávací kalkulačka
 
x