F-test kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte první sadu hodnot (x) :
Zadejte druhou sadu hodnot (y) :

Výsledek:

F-Test :
Co znamená F-hodnota? Hodnota F-testu je statistický test, který porovnává rozptyly dvou nebo více skupin nebo populací. Určuje, zda jsou rozdíly v rozptylech dostatečně významné, aby zamítly nulovou hypotézu o stejných rozptylech. F-test používá F-statistiku, což je poměr dvou rozptylů a sleduje F-rozdělení.
F-Test Calculator je nástroj, který vyhodnocuje hodnotu F-testu pomocí hodnoty dvou datových sad. Zjistí průměr, směrodatnou odchylku a rozptyl daných souborů, aby zjistil výsledek.
Vyhledávací kalkulačka
 
x