Vypočítejte rychlost vozidla

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

Vnější průměr kola:
inches
Náprava:
RPM

Výsledek:

Rychlost vozidla:
KPH
Rychlost vozidla:
MPH
Vypočítejte rychlost vozidla Rychlost se ve vědě používá k vyjádření rychlosti pohybu objektu. Rychlost je číselně rovna vzdálenosti ujeté za jednotku času. Rychlost je vektor představující rychlost a směr pohybu pohybujícího se bodu v daném okamžiku.
V nejjednodušším rovnoměrném lineárním pohybu se rychlost rovná vzdálenosti ujeté za jednotku času. Běžné jednotky rychlosti jsou: cm/s, m/s. km/h atd. Velikost rychlosti se také nazývá rychlost.
Vyhledávací kalkulačka
 
x