Kalkulačka elipsy

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Area = [ π×r1×r2 ]
Perimeter = [ 2×π×Sqrt((r1² + r2²)/2) ]

Vyberte kalkulačku:
 
Poloměr (r1) :
Poloměr (r2) :

Výsledek:

Oblast elipsy :
Co je Ellipse? Elipsa je uzavřená křivka ve dvourozměrné rovině připomínající podlouhlý kruh. Je definován dvěma ohnisky, což jsou dva pevné body uvnitř elipsy. Z libovolného bodu elipsy se součet vzdáleností obou ohnisek rovná hlavní ose a zůstává konstantní.
Ellipse Calculator je online nástroj, který vám pomůže provádět různé výpočty související s elipsami, jako je plocha a obvod
Vyhledávací kalkulačka
 
x