Kalkulačka Eulerových čísel - Fyzika

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Změna tlaku (Δp) :
 P
Hustota (ρ) :
 kg/m3
Charakteristická rychlost (V) :
 m/s

Výsledek:

Co je Eulerovo číslo ve fyzice? Ve fyzice hrají Eulerova čísla důležitou roli při hledání rozměrového čísla tekutiny v jejím ustáleném toku. Eulerovo číslo ukazuje vztah mezi kinetickou energií a poklesem tlaku v proudění.
Kalkulačka Eulerova čísla je matematický nástroj, který se používá k nalezení Eulerova čísla pomocí změny tlaku v toku tekutiny, její hustoty a rychlosti tekutiny v ustáleném toku. Také najde další členy, jako je (tlak, hustota a rychlost), vložením hodnot zbývajících členů.
Vyhledávací kalkulačka
 
x