Plošné kalkulačky

➤ Vypočítejte plochu trojúhelníku
➤ Vypočítat plochu rovnoběžníku
➤ Vypočítejte plochu kosočtverce
➤ Vypočítat plochu lichoběžníku
➤ Vypočítat plochu kruhu
➤ Vypočítat plochu sektoru
➤ Vypočítejte plochu elipsy
➤ Vypočítat plochu válce
➤ Vypočítat plochu koule
➤ Výpočet plochy pravoúhlého hranolu
➤ Vypočítejte plochu kužele

Vypočítejte obsah trojúhelníku


Plocha = ( základna x výška ) / 2

Vstup:

Jednotka:
Základna:
Výška:

Výsledek:

Oblast trojúhelníku:

Vypočítejte plochu rovnoběžníku


Plocha = základna x výška

Vstup:

Jednotka:
Základna:
Výška:

Výsledek:

Plocha rovnoběžníku:

Vypočítejte plochu kosočtverce


Plocha=D1xD2

Vstup:

Jednotka:
Úhlopříčka D1:
Úhlopříčka D2:

Výsledek:

Oblast kosočtverce:

Vypočítejte plochu lichoběžníku


Plocha = 1/2 x ( B1+B2 ) x výška

Vstup:

Jednotka:
Základ B1:
Základ B2:
Výška:

Výsledek:

Oblast Trapézu:

Vypočítejte oblast kruhu


Plocha = π x Poloměr2      π = 3,1415

Vstup:

Jednotka:
Poloměr:

Výsledek:

Oblast kruhu:

Vypočítejte oblast sektoru


Plocha =( π x Poloměr2 x Úhel ) / 360      π = 3,1415

Vstup:

Jednotka:
Poloměr:
Úhel:
stupně

Výsledek:

Oblast Sektoru:

Vypočítejte plochu elipsy


Plocha =( π x hlavní osa x vedlejší osa ) / 4      π = 3,1415

Vstup:

Jednotka:
Hlavní osa:
Vedlejší osa:

Výsledek:

Oblast elipsy:

Vypočítejte plochu válce


Plocha = 2 x π x Poloměr x ( Výška + Poloměr )      π = 3,1415

Vstup:

Jednotka:
Poloměr:
Výška:

Výsledek:

Oblast válce:

Vypočítejte plochu koule


Plocha = 4 x π x Poloměr2      π = 3,1415

Vstup:

Jednotka:
Poloměr:

Výsledek:

Oblast Koule:

Vypočítejte plochu pravoúhlého hranolu


Plocha = obvod základny x výška + 2 x plocha základny
Obvod základny = 2 x (délka + šířka)
Plocha základny = délka x šířka

Vstup:

Jednotka:
Délka:
Šířka:
Výška:

Výsledek:

Oblast hranolu:

Vypočítejte plochu kužele


Plocha = π x Poloměr x √ Poloměr2 + Výška2      π = 3,1415

Vstup:

Jednotka:
Poloměr:
Výška:

Výsledek:

Oblast Kuželu:

Online kalkulačka oblasti Online kalkulačka plochy podporuje výpočet plochy kruhů, sektorů, prstenců, trojúhelníků, oblouků, elips, kosočtverců, obdélníků, čtverců, rovnoběžníků a dalších tvarů.

Návod k použití
Online kalkulačka plochy vypočítá plochu různých tvarů a zobrazí vzorec pro výpočet pro plochu odpovídajícího tvaru.
Tvar: Vyberte tvar, jehož plochu chcete vypočítat. Tento nástroj podporuje výpočet plochy kruhů, sektorů, prstenců, trojúhelníků, oblouků, elips, kosočtverců, obdélníků, čtverců, rovnoběžníků, lichoběžníků a dalších tvarů a zobrazuje schematická schémata a vzorce pro výpočet plochy odpovídajících tvarů. Přesnost: kolik číslic je vyhrazeno za desetinnou čárkou výsledku výpočtu, volitelné.
Po výběru odpovídajícího tvaru zadejte požadované parametry. Kliknutím na Vypočítat získáte odpovídající výsledek plochy. Postupujte podle pokynů pro nastavení parametrů a zadejte parametry správně.
Vypočítaná plocha nemá žádné konkrétní jednotky a jednotky plochy závisí na jednotkách vstupních parametrů.

Vyhledávací kalkulačka
 
x