Kalkulačka molarity

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Hmotnostní procento :
Hustota :
Molekulová hmotnost/hmotnost vzorce :

Výsledek:

Molarita :
Co znamená molarita? Popisuje se jako množství látky rozpuštěné v kapalině. Rozpouštědlo je látka, která je v roztoku přítomna ve velkém množství, a rozpouštědlo je látka, která je přítomna v menším množství.
Kalkulačka molarity se používá k určení množství rozpouštědla v roztoku / objemu roztoku potřebného k rozpuštění v rozpuštěné látce.
Vyhledávací kalkulačka
 
x