Převod jednotek teploty

Zadejte hodnotu a vyberte konverzi z tlačítek níže a zobrazí se výsledek.
Fahrenheita na Celsia: ℃=(℉-32)/1,8
Celsia na Kelvin: K=℃+273
Celsia na Fahrenheita: ℉=(℃×1,8)+32

Vstup: Výsledek:

Přeměna teploty

Teplotu lze definovat jako stupeň horkosti nebo chladu těla nebo prostředí. Pojem související s tokem tepla z jednoho objektu nebo oblasti prostoru do druhého. Je to míra průměrné energie molekul tělesa.

Teplotu lze označit symbolem T.

Jednotkou teploty SI je kelvin, označený symbolem K. Při používání snímače teploty je důležité, aby byla provedena správná kalibrace podle normy ISO9000, je k dispozici speciální software pro správu kalibrace, který je široce používán pro řízení sledovatelnosti a přesnosti. cloudový základní software je jednoduchý a snadno se používá.

Až přibližně před 260 lety bylo měření teploty velmi subjektivní. U horkých kovů byla barva záře dobrým indikátorem. Pro střední teploty lze určit dopad na různé materiály.

Teploměr je zařízení používané k měření teploty. Galileo vynalezl první zdokumentovaný teploměr asi v roce 1592.

Byl to vzduchový teploměr sestávající ze skleněné baňky s připojenou dlouhou trubicí. Zkumavka se ponořila do vychlazené kapaliny a baňka se zahřála, čímž se uvnitř rozšířil vzduch. Jak se vzduch dále rozpínal, část z něj unikla. Když bylo teplo odstraněno, zbývající vzduch se stáhl, což způsobilo, že kapalina stoupala v trubici a indikovala změnu teploty. Tento typ teploměru je citlivý, ale je ovlivněn změnami atmosférického tlaku.

Ferdinand II., velkovévoda z Toskánska se připisuje vývoji prvního teploměru v roce 1641. Ferdinandův teploměr používal alkohol zatavený ve skle, který byl označen teplotní stupnicí obsahující 50 jednotek. Neurčila hodnotu pro nulu.

V roce 1714 vynalezl Daniel Gabriel Fahrenheit rtuťový i alkoholový teploměr.

Fahrenheitův rtuťový teploměr se skládá z kapiláry, která se po naplnění rtutí zahřeje, aby se rtuť roztáhla a vytlačil vzduch z trubice. Zkumavka se poté utěsní, přičemž se rtuť nechá volně expandovat a smršťovat se změnami teploty. Rtuťový teploměr sice není tak citlivý jako teploměr vzduchový, ale tím, že je utěsněn, není ovlivněn atmosférickým tlakem. Rtuť zamrzá při -39° Celsia, takže ji nelze použít k měření teploty pod tímto bodem. Alkohol naproti tomu mrzne při -113° Celsia, což umožňuje měřit mnohem nižší teploty.

Fahrenheit dále rozdělil tento rozsah na 96 bodů, což jeho teploměrům poskytlo větší rozlišení a teplotní stupnici velmi blízko dnešní Fahrenheitově stupnici.

Později v 18. století si Anders Celsius uvědomil, že by bylo výhodné použít běžnější kalibrační reference a rozdělit stupnici na 100 přírůstků místo 96. Rozhodl se použít sto stupňů jako bod mrazu a nula stupňů jako bod varu vody. Rozumně byla stupnice později obrácena a zrodila se Celsiova stupnice.

Celsiova stupnice se někdy nazývá stupnice Celsia, protože se dělí na 100 stupňů, přičemž cent je latinský kořen, který znamená sto.

Přibližně v roce 1787 francouzský fyzik a chemik J. A. C. Charles učinil zajímavý objev, že při 0 °C objem plynu při konstantním tlaku klesá o 1/273 při každém poklesu teploty ve stupních Celsia. Zdálo se, že to naznačuje, že plyn jednoduše zmizí, pokud se ochladí na -273 ° C, což nedávalo smysl. V každém případě by se plyn s největší pravděpodobností stal nejprve kapalinou a poté pevnou látkou dlouho předtím, než by dosáhl této teploty.

Lord Kelvin v roce 1848 vyřešil Charlesovu teorii, předložil návrh, že to byla molekulární translační energie a ne objem, který by se při -273 °C stal nulou. Pokračoval ve stanovení toho, co se stalo známým jako Kelvinova stupnice.

Kelvinova stupnice není založena na bodu mrazu vody, ale na absolutní nule, teplotě, při které se pohyb molekul prakticky zastaví. To je -273,15 °C (-459,67 °F), což je v Kelvinově stupnici.

Vyhledávací kalkulačka
 
x