Radikální (N-tý kořen) Kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte celé číslo :
Zadejte kořen :

Výsledek:

Radikální nebo kořenová hodnota :
Co je radikální (N. kořen)? Radikální kalkulačka se používá ke zjednodušení radikálních výrazů. Radikální výraz je jakýkoli matematický výraz obsahující odmocninu, třetí odmocninu, ... až po n-tou odmocninu.
V matematice radikál, konkrétně n-tá odmocnina, označuje operaci, která vypočítává hodnotu, která, když je umocněna n, dává dané číslo. Symbol používaný k reprezentaci radikálu je √, známý jako symbol radikálu / symbol druhé odmocniny.
Vyhledávací kalkulačka
 
x