Kalkulačky Cauchyových čísel

➤ Vypočítat Cauchyovo číslo
➤ Vypočítat objemovou modulovou elasticitu
➤ Vypočítat hustotu
➤ Vypočítat rychlost proudění

Vypočítejte Cauchyho číslo

`C=[d×V^2]/E`
C = Cauchyovo číslo
d = Hustota
V = rychlost
E = objemová modulová pružnost

Vstup:

Rychlost proudění:
Hustota:
Objemová modulová elasticita:

Výsledek:

Cauchy číslo:

Vypočítat objemovou modulovou elasticitu

`E=[d×V^2]/C`
E = objemová modulová elasticita
d = hustota
V = Rychlost
C = Cauchyovo číslo

Vstup:

Rychlost proudění:
Hustota:
Cauchy číslo:

Výsledek:

Objemová modulová elasticita:
Newton/metr2

Vypočítejte hustotu

`d=[C×E]/V^2`
d = Hustota
C = Cauchy číslo
E = Elasticita hromadného modulu
V = rychlost

Vstup:

Cauchy číslo:
Objemová modulová elasticita:
Rychlost proudění:

Výsledek:

Hustota:
Kilogram/metr3

Vypočítat rychlost proudění

`V=√[C×E]/d`
V = Rychlost
C = Cauchyovo číslo
E = Elasticita hromadného modulu
d = hustota

Vstup:

Cauchy číslo:
Objemová modulová elasticita:
Hustota:

Výsledek:

Rychlost proudění:
Metr/sekunda

Kalkulačky Cauchyových čísel Cauchyho číslo (Ca) je bezrozměrné číslo související se stlačitelným prouděním v mechanice tekutin. Je pojmenován po francouzském matematikovi Augustin-Louis Cauchy. Když má stlačitelnost významný vliv, při zvažování setrvačné síly dynamické podobnosti je třeba vzít v úvahu také pružnou sílu. Cauchyho číslo je poměr setrvačné síly tekutiny ke stlačitelné síle (elastické síle). Výpočtový vzorec je znázorněn na obrázku výše, kde: ρ ——hustota kapaliny (jednotka SI: kg/m3); v——místní rychlost tekutiny (jednotka SI: m/s); K——objemový modul (jednotka SI: Pa) .
Vyhledávací kalkulačka
 
x