Kalkulačka hustoty RF výkonu

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Níže uvedený vzorec je podle EPA FCC OET Bulletin NO 65.
S = ( P × G ) / ( 4 × Pi × R2 )
S = Hustota výkonu
P = Příkon antény
G = Příkon antény
R = Vzdálenost od středu vyzařování antény

Vstup:

Vstup napájení pro anténu (P):
mW
Zisk antény (G):
Vzdálenost od středu záření antény (R):
cm

Výsledek:

Výkonová hustota (S):
mW/cm2
Kalkulačka hustoty RF výkonu Kalkulačka hustoty vysokofrekvenčního výkonu je online nástroj pro elektrické a elektronické obvody k měření hustoty výkonu na rádiové frekvenci. RF vlny jsou přenos elektromagnetických vln po médiu nebo volném prostoru. Tato kalkulačka používá vstupní hodnoty zesílení výkonu antény, radiační vzdálenosti a vstupního výkonu antény k určení hustoty výkonu šíření RF frekvence. Lze jej matematicky odvodit z následujícího vzorce
Vyhledávací kalkulačka
 
x