Momentum s kalkulačkou rychlosti

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Hmotnost (m) :
kg
Změna rychlosti (Δv) :
m/s

Výsledek:

Co znamená slovo Momentum? Získá se vynásobením hmotnosti a rychlosti. Vyjadřuje se jako P a jeho systémová mezinárodní jednotka je kgm/s s rozměrem [MLT-1]. 
Hybnost hraje klíčovou roli při srážkách a interakcích mezi objekty a celková hybnost před a po srážce je stejná, tento jev je také známý jako zákon zachování hybnosti.
Vyhledávací kalkulačka
 
x