Kalkulačka dělitelnosti

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Číslo :
Dělitel :

Výsledek:

Protože:

Co je test dělitelnosti?  Test dělitelnosti slouží k testování, zda je číslo dělitelné jiným číslem či nikoliv. Pokud například chcete zkontrolovat, zda je číslo jako 2310 dělitelné 2, 3, 4 a 5, musíte použít podmínky dělitelnosti.
Kalkulačka testu dělitelnosti se používá ke kontrole, zda je číslo dělitelné jiným číslem nebo ne. Tato kalkulačka bere dvě čísla pro testování dělitelnosti, ukazuje dělitelné, pokud je číslo dělitelné jiným číslem, jinak ukazuje dělitelné.
Vyhledávací kalkulačka
 
x