Ideální rovnice stavu plynu

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

Teplota:
Kelvin
Tlak:
atm
Plynová konstanta:
J/kg*K
Hmotnost:
kg

Výsledek:

Specifický objem:
m^3/kg
Specifický objem:
lb/feet^3
Hlasitost:
m^3
Hustota:
kg/m^3
Ideální rovnice stavu plynu

Rovnici stavu ideálního plynu poprvé stanovil Benoît Paul Émile Clapeyron v roce 1834. Určuje vztah mezi tlakem, objemem a teplotou.

Stavová rovnice ideálního plynu, která je dobrou aproximací skutečných plynů při dostatečně vysokých teplotách a nízkých tlacích; to znamená PV = RT, kde P je tlak, V je objem na mol plynu, T je teplota a R je plynová konstanta.

Jakákoli rovnice, která souvisí s tlakem, teplotou a specifickým objemem látky, se nazývá stavová rovnice.

Vyhledávací kalkulačka
 
x