Obvodové kalkulačky

➤ Vypočítejte obvod čtverce
➤ Vypočítat obvod obdélníku
➤ Vypočítejte obvod trojúhelníku
➤ Vypočítat obvod rovnoběžníku
➤ Vypočítejte obvod kosočtverce
➤ Vypočítat obvod lichoběžníku
➤ Vypočítat obvod elipsy
➤ Vypočítat obvod mnohoúhelníku

Vypočítejte obvod čtverce


Obvod = 4 x Délka

Vstup:

Délka:

Výsledek:

Oblast trojúhelníku:

Vypočítejte obvod obdélníku


Obvod = 2 (Základna) + 2 (Výška)

Vstup:

Základna:
Výška:

Výsledek:

Vypočítejte obvod obdélníku:

Vypočítejte obvod trojúhelníku


Obvod = a + b + c

Vstup:

Délka (a):
Délka (b):
Délka (c):

Výsledek:

Obvod trojúhelníku:

Vypočítejte obvod rovnoběžníku


Obvod = 2 (Základna) + 2 (Výška)

Vstup:

Základna:
Výška:

Výsledek:

Obvod rovnoběžníku:

Vypočítejte obvod kosočtverce


Obvod = 4 x Délka

Vstup:

Délka:

Výsledek:

Obvod kosočtverce:

Vypočítejte obvod lichoběžníku


Obvod = a + b + c + d

Vstup:

Délka (a):
Délka (b):
Délka (c):
Délka (d):

Výsledek:

Obvod lichoběžníku:

Vypočítejte obvod elipsy


Obvod = 2 x π x √(r12+r22) / 2

Vstup:

Poloměr (r1):
Poloměr (r2):

Výsledek:

Obvod elipsy:

Vypočítejte obvod mnohoúhelníku


Obvod = počet stran x délka

Vstup:

Počet Stran:
Délka:

Výsledek:

Obvod mnohoúhelníku:

Online kalkulačky obvodu

Online kalkulačka obvodu podporuje výpočet obvodu kruhů, sektorů, elips, trojúhelníků, čtverců, obdélníků, čtyřúhelníků a dalších tvarů a zobrazuje vzorce pro výpočet obvodu a schematické diagramy odpovídajících tvarů.

Návod k použití
Online kalkulačka obvodu vypočítá obvod různých tvarů a zobrazí výpočetní vzorec pro obvod odpovídajícího tvaru.

Tvar: Vyberte, jaký obvod tvaru se vypočítá. Tento nástroj podporuje výpočet obvodu kružnic, sektorů, elips, trojúhelníků, čtverců, obdélníků, rovnoběžníků, čtyřúhelníků, lichoběžníků a dalších tvarů a zobrazuje schematická schémata a vzorce pro výpočet obvodu odpovídajících tvarů.
Po výběru odpovídajícího tvaru zadejte požadované parametry. Kliknutím na Vypočítat získáte odpovídající výsledek obvodu. Postupujte podle pokynů pro nastavení parametrů a zadejte parametry správně.
Vypočítaný obvod nemá žádné konkrétní jednotky a jednotka obvodu závisí na jednotkách vstupních parametrů.

Vyhledávací kalkulačka
 
x