Kalkulačka identit součet trigonometrie identit

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte U úhel:
Zadejte V Úhel :

Výsledek:
---

Co jsou to trigonometrické identity? Goniometrické identity jsou rovnice, které vzájemně spojují různé goniometrické funkce. Tyto identity jsou odvozeny z geometrických vlastností trojúhelníků a jednotkové kružnice. Hrají zásadní roli při zjednodušování goniometrických výrazů a řešení goniometrických rovnic.
Kalkulačka identit součinu k součtu najde výsledek dvou úhlů pomocí vzorců konverzí součinu k součtu.
Vyhledávací kalkulačka
 
x