Kalkulačka průměru

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
Průměr = Součet všech hodnot / Č. hodnot

Zadejte čísla :

Výsledek:

Celková čísla :
Průměr (průměr) :
co je průměr? V matematice je průměr součtem čísel v souboru dat děleným celkovými čísly v souboru dat. Průměr (A.K.A průměr) je měřítkem základního sklonu. Říká nám, které číslo je při sběru dat nejběžnější a které číslo nejlépe odráží všechna čísla v sadě dat.
Kalkulačka průměru slouží k nalezení průměrné hodnoty (střední hodnoty) daného souboru dat. Tato kalkulačka zjistí hodnotu aritmetického průměru s kroky.
Vyhledávací kalkulačka
 
x