Kalkulačka přerušení X a Y

Vložte hodnoty A, B a C a získejte krok za krokem řešení průsečíku X a Y s grafem.

A :
B :
C :

Výsledek:

Co jsou X a Y-intercept?

Toto jsou místa, kde čára protíná osu. Průsečík x je bod, kde se přímka dotýká osy x a průsečík y je stejný.

AX+BY = C


Kalkulačka průsečíku X a Y se používá k nalezení průsečíku x a průsečíku y dané rovnice přímky.
Vyhledávací kalkulačka
 
x