Kalkulačka zákona o chlazení

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Čas :
Okolní konstantní teplota :
Počáteční teplota objektu :
Teplota jádra :

Výsledek:

Teplota objektu v čase :
Co je zákon chlazení? Zákon ochlazování nám říká, jak se teplota objektu mění s časem, když je v kontaktu s okolím, zatímco objekt nemůže neustále získávat teplotu. Zákon ochlazování je definován jako změna teploty, která je úměrná teplotě okolí a rozdílu teplot objektu od počáteční k okolní teplotě.
Law of Cooling Calculator je nástroj, který se používá k nalezení teploty objektu v určitém čase pomocí počáteční teploty objektu, okolní konstantní teploty těla a doby ochlazení podle jeho okolí.
Vyhledávací kalkulačka
 
x