Průměrná kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Zadejte čísla :

Výsledek:

Průměr (průměr) :
Režim :
Medián :
Celková čísla :
Rozsah :
Vzestupně :
Co znamená střední (x)? Součet termínů v datové sadě dělený celkovým počtem termínů se nazývá průměr. Říká se mu také průměr. Obvykle se používá k získání celkové představy o daném souboru dat. Označuje se x̅.
Kalkulačka střední hodnoty se používá k měření centrálních tendencí. Zjistí průměr hodnot oddělených čárkami. Tato střední kalkulačka také poskytuje výsledek mediánu, režimu a pořadí datové sady.
Vyhledávací kalkulačka
 
x