Prandtlova kalkulačka čísel

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Kinematická viskozita (v):
m2/s
Tepelná difuzivita (a):
m2/s

Výsledek:

Co je Prandtlovo číslo? Prandtlovo číslo (Pr) je bezrozměrné číslo. Je to poměr kinematické viskozity (ν) kapaliny k její tepelné difuzivitě (α).
Kalkulačka Prandtlova čísla se používá k nalezení Prandtlova čísla (bezrozměrné číslo) kapaliny.
Vyhledávací kalkulačka
 
x