Kalkulačka redukovaných sedlových ventilů a armatur

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

`K=[K_R+K_1]/[β^4+K_E]`
K = K Hodnota celkového ventilu
K1 = K Hodnota redukovaného sedla
β = dventil / dpotrubí
KR = K Hodnota reduktoru
KE = K Hodnota zvětšovače

Vstup:

K Hodnota sníženého sedadla:
K Hodnota reduktoru:
K Hodnota Enlargeru:
β :

Výsledek:

K Hodnota celkového ventilu:
Kalkulačka redukovaných sedlových ventilů a armatur

Redukované sedlové ventily jsou rozděleny do tří částí: redukční (kontrakce), ventilová část a zvětšovací část.

Hodnota K je určena pro každý úsek ve vztahu k velikosti ventilu v potrubí.

Celková hodnota K pro ventil se skládá z hodnot K pro redukci, sekci ventilu a zvětšovací zařízení. Protože hodnota K pro sekci ventilu závisí na průměru sedla ventilu namísto průměru potrubí, musí být upravena pomocí korekčního faktoru, aby se určila správná hodnota K pro průměr potrubí.

Korekční faktor ventilu je poměr průměru sedla ventilu dělený průměrem potrubí (často nazývaným beta) zvýšený na čtvrtou mocninu.

Vyhledávací kalkulačka
 
x