Kalkulačka hypotenze

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
c = a2 + b2

Přilehlá strana (a) :
Opačná strana (b) :

Výsledek:

Strana přepony (c) :
Co je přepona? Přepona je nejdelší strana pravoúhlého trojúhelníku, která je protilehlá pravému úhlu (kolmice). Termín přepona je součástí Pythagorovy věty. Lze jej snadno vypočítat pomocí Pythagorovy věty.
Kalkulačka přepony se používá k nalezení délky přepony pravoúhlého trojúhelníku pomocí dvou stran trojúhelníku. Strany jsou přilehlé a protilehlé označené a a b.
Vyhledávací kalkulačka
 
x